06 42 86 44 86 info@ireneweijers.nl

Een aanraking is veel meer dan enkel huidcontact.

In een aandachtige, liefdevolle aanraking ervaar je liefde, acceptatie, genegenheid, gehoord voelen, gezien voelen, troost, waardering, delen, welkom voelen, vertrouwen, respect, vrijheid, stabiliteit, openstaan voor elkaar, onvoorwaardelijkheid, geborgenheid, vergeving, geruststelling, eerbied, erkenning, goedkeuring, warmte, hechting, aanmoediging, bevestiging van en gezonde zelfliefde.

Allemaal aspecten die ieder mens als universele basis- en levensbehoefte nodig heeft, vanaf het prille leven tot in de laatste levensfase. We willen allemaal aan den lijve voelen dat we er mogen zijn. Met aandacht aangeraakt worden opent je lichaam weer. Tijdens een aanraking geef je gehoor aan jezelf waardoor je je beter kunt openstellen voor jezelf én je medemens.

Aanraken en massage; dé schakel tussen voelen, denken, doen en spreken.

Vanuit deze diepgewortelde overtuiging, verkregen uit jarenlange ervaringen in mijn praktijk en uit alle studies en onderzoeken maar zeker ook uit mijn eigen levensverhaal, bevestigen dat massage en massagetherapie dé eerste stap is om te zorgen voor een zo optimaal mogelijke gezondheid en ontwikkeling daarnaast vergroot het je gevoel van welbevinden en kwaliteit van leven.

Wij als mens, hebben een enorme innerlijke kracht, een diepgaande en ingenieuze lichaamswijsheid en een prachtig zelf herstellend en genezend vermogen. We maken er alleen veel te weinig gebruik van en zoeken de wegen om in balans te komen, te herstellen en te genezen vaak buiten ons zelf. Alle antwoorden zitten in jezelf. Alleen jij zelf kunt je gelukkig maken door ECHT te gaan voelen en te luisteren naar jouw eigen onderbewustzijn.

Door aanraking via massage worden deze krachten in jezelf gestimuleerd en aangestuurd omdat je in verbinding komt met jezelf, je lichaam en je geest. Je wordt je bewust wat nodig is voor je fysieke, emotionele en mentale gezondheid.

Massage, counseling en coaching… een krachtige combinatie.

Waarom werk ik met deze krachtige combinatie?

Lichaam en geest dienen éérst in een staat van rust en ontspanning te komen om helder en reëel te kunnen voelen, denken, spreken en handelen. Keuzes, reacties en gedrag zullen dan meer doordacht en makkelijker zijn. Wanneer je vanuit een staat van chaos, overprikkeling, angst en boosheid te werk gaat, is het moeilijk te voelen en te weten ‘hoe goed te doen’.

Laat je lichaam gewaar-worden en voelen waar woorden vast-lopen.

De driehoek massage , counseling en coaching zijn al gedurende mijn hele leven interessegebieden. Door verschillende opleidingen en trainingen op de deelgebieden heb ik me al jaren intensief geschoold en heb gaande weg mogen ontdekken welke krachtige combinatie dit is. Tijdens de massage behandelingen welke op energetisch niveau gegeven (kunnen) worden kunnen emoties, gevoelens of blokkades naar boven komen waar eventueel aansluitend op een gerichte wijze aan gewerkt kan worden. Veel van mijn cliënten geven aan dat deze wijze van benaderen veel dieper gaat dat alleen spreken en zijn verrast welke onderhuidse blokkades hierdoor aan het licht komen.

Dus ……. massage en massagetherapie bied je een moment van stilte. Deze stilte laat je stilstaan bij jezelf. Het is een kans om jezelf opnieuw te ont-moeten waardoor een waardevolle mogelijkheid ontstaat om jouw gezondheid, welzijn en welbevinden te verbeteren en te optimaliseren.