06 42 86 44 86 info@ireneweijers.nl

Ik ben Irene. Getrouwd en moeder van 3 prachtige kinderen waar ik bijzonder dankbaar voor ben dat ik hun moeder mag zijn. Het is een voorrecht om getuige te mogen zijn van wie zij zijn geworden.

De helende kracht van aanraken is een bijzondere mooie, rode draad in mijn leven geweest en nog steeds.

Na de middelbare school ben ik de opleiding voor kleuterleidster en leerkracht
basisschool gaan volgen. Een van de stages was op een Z.M.O.K. school in Maastricht. Een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Deze stage heeft mij diep geraakt. De leerkracht waar ik destijds stage bij liep ging op een bijzondere manier met deze kinderen om. Liefdevol, compassievol en consequent. Ieder kind had en heeft immers zijn eigen verhaal en bagage waarom hij of zij sociaal onwenselijk gedrag vertoont. De roep van deze kinderen om gehoord en gezien te worden, wat de basis is geweest voor hun gedrag. Destijds was het nog mogelijk om als leerkracht de kinderen aan te raken, een knuffel te geven. Iets waar ze zo’n behoefte aan hadden. Een aanraking die hun veiligheid, geborgenheid en vertrouwen gaf. Een positieve oprechte aanraking die zoveel goeds deed, sociaal, emotioneel, mentaal en fysiek.

Voor mij was aanraking nooit vreemd. Mijn moeder was ontzettend van de knuffels, aanraking en het doorgeven van haar liefde. Ik voelde me geborgen in haar armen en kreeg altijd die helende aanraking van haar die nodig was voor alles wat er in mij leefde. Toen zij ziek werd, kon ik door mijn aanraking dat geven wat zij nodig had om met haar ziekte te kunnen leven. De waarde werd ook ervaren en gevoeld in de laatste fase, de fase naar haar overlijden toe. Het
verbonden voelen zonder woorden. Iets kunnen geven met een aanraking. Overdracht van liefde en gevoelens. Alles kun je geven in een aanraking. De kracht van een liefdevolle aanraking is van onschatbare waarde.

Ook het tegenovergestelde heb ik ervaren. In relaties, vriendschappen en in andere contacten. Fysieke aanrakingen, aanraking in woorden, aanrakingen door gedrag. Deze waren zeker niet altijd positief en fijn. Ik voelde de onoprechtheid, jaloezie, manipulatie, misleiding. Dit raakte mij diep in mijn kern/ziel. Ik heb ervaren welke invloed negatieve ervaringen hebben op je welbevinden, welzijn én op je gezondheid. Mijn kern, innerlijke houding en levensvisie is om oprecht, compassievol, liefdevol en met de juiste intenties met jezelf en je medemens om te gaan.

Mijn eigen ervaringen hebben ertoe geleid dat ik mij meer en meer ging verdiepen en scholen in de kracht van aanraking in combinatie met counseling en coaching. De helende kracht van aanraking. Voor mij was dat aanraking via massage. In een massage luisteren, zien en horen mijn handen jou (en jouw verhaal) en geef jij gehoor aan jezelf.

De vele jaren dat ik massages geef heb ik veel over mijzelf en over medemensen geleerd. Het heeft mij heel veel gebracht in mijn leven. De taal van aanraken……..

 

Mijn diepste wens is dat ik mensen bewust kan maken en inspireren hoe belangrijk de taal van aanraken is.

Dat het luisteren en geven met mijn handen waardevol is en grote invloed heeft op je algehele gezondheid en welzijn.

“Wees lief voor je lichaam opdat je geest zich erin thuis kan voelen”

Opleidingen / trainingen

 – Massagetherapeut
– Massagetherapeut bij mensen met kanker en chronische zieken
– Huidverzorging bij mensen met kanker en chronische zieken
– Magnetiseren
– Chakra- en aura-healing (energetisch therapeut)
– Helende handen
– Acupressuur
– Counselor algemeen
– Counselor bij depressie en rouw
– Coaching bij HSP
– Kinesiologie

Geaccrediteerd lid Belgische Massage Federatie