06 42 86 44 86 info@ireneweijers.nl

Word je bewust van de persoonlijke kracht die in jou schuilt zodat je optimaal van jouw kwaliteiten en energie gebruik kunt maken!

Het drukke leven van alledag waarin mensen nauwelijks nog tijd nemen voor zichzelf. De vele momenten van stress, oververmoeidheid en intensieve gebeurtenissen én een te grote dosis aan prikkels, brengen allerlei symptomen en klachten met zich mee. Het denken krijgt de overhand en we richten ons steeds meer op effectiviteit in plaats van affectiviteit. Overleven in plaats van bewust leven …….. We zijn niet meer in contact met onszelf en anderen waardoor we niet meer heel en compleet zijn …… we raken steeds meer in dis-balans.

Tijd om daar verandering in te brengen. Tijd om bewust te gaan staan voor je welbevinden en je gezondheid !

De belangrijkste overweging om te kiezen voor massagetherapie of massage zijn de vele gezondheidsvoordelen en positieve effecten. De keuze voor (holistische) massagetherapie, al dan niet in combinatie met counseling of coaching, kun je maken als je lichamelijke, mentale en emotionele symptomen of klachten ervaart. Kies je voor een ontspanningsmassage dan heb je voornamelijk behoefte aan ontspanning en rust.

HOLISTISCHE MASSAGETHERAPIE

Holistisch stamt af van het Griekse woord Holos dat “heel” betekent en past bij het uitgangspunt dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een mens heeft niet alleen een lichaam maar bestaat ook uit een emotioneel, mentaal, sociaal en spiritueel deel. Al deze delen samen maken dat je bent wie je bent. Een holistische massagetherapie is een uitnodiging om met aandacht te voelen wat is en daar bij stil te staan “…laat je lichaam spreken…”.

Het begrijpen van de kracht van je emoties en gevoelens én je lichamelijke en mentale signalen is de sleutel voor een optimale gezondheid.

Bewust of onbewust, kunnen lichamelijke klachten een uitdrukking zijn van wat er binnenin je leeft. Stress, pijn, slapeloosheid, burn-out, ziekte etc. wordt door de holistische visie benaderd (gezien) als het gevolg van een te lange disbalans of stagnatie van energie. Zo is de plek waar de klacht zich voordoet vaak niet de plek of het vlak waar de klacht is ontstaan. Massagetherapie nodigt je uit om te VOELEN hoe het is en om te luisteren naar wat je lichaam te vertellen heeft. Je eigen lichaamswijsheid is het vertrekpunt en je wordt uitgenodigd tot zelfonderzoek en bewustwording, waardoor blijvende heling mogelijk is. Bij moeilijke of pijnlijke zaken is daar vaak (onbewust) weerstand tegen. Het bewust opzoeken, onderzoeken en laten zijn van moeilijke emoties heft weerstand en stagnatie in jou op en geeft ruimte en beweging. Emoties zijn er immers om iets in beweging te zetten. Pas dan kan er werkelijk verandering, heling en genezing plaatsvinden.

ONTSPANNINGSMASSAGE

Bij een ontspanningsmassage ligt de intentie puur op ont-spanning. Ont-spanning van lichaam en geest. Het heeft een directe invloed op huid, spieren en gewrichten en betrekt hierbij de inwendige organen en regelsystemen. Tijdens de massage word je warm, veilig, liefdevol en respectvol aangeraakt en dat geeft veel voldoening en geborgenheid. Hierin wordt voorzien in de behoefte die ieder mens heeft; “..toe, raak me aan…”.

Het is even tijd maken voor jezelf. Alle aandacht op jou als mens. De ‘geluks- hormonen’ die vrijkomen tijdens de massage geven je een fijn, sereen gevoel waardoor je een algeheel welbevinden, innerlijke vrede en rust ervaart. Deze massage is niet therapeutisch gericht.

Een regelmatige ontspanningsmassage werkt preventief voor je algehele gezondheid en is geschikt voor alle leeftijden. Evenwicht en balans tussen activiteit en rust, tussen inspanning en ontspanning.

AANRAAKTHERAPIE

Wanneer je ervaringen hebt met grensoverschrijdende-, ongewenste aanrakingen, verkrachting, incest, dan is aanraken voor jou heel negatief en traumatiserend. Aanraak-therapie kan je helpen om fysieke aanrakingen weer in je leven durven toe te laten en het ook weer als prettig kunt/wilt ervaren.

Massage, counseling en coaching…
een krachtige combinatie

Waarom werk ik met deze krachtige combinatie ? Lichaam en geest dienen éérst in een staat van ontspanning en rust te komen om helder en reëel te kunnen voelen, denken, spreken en handelen. Keuzes, reacties en gedrag zullen dan meer doordacht en makkelijker zijn. Wanneer je vanuit een staat van chaos, overprikkeling, angst en boosheid te werk gaat, is het moeilijk te voelen en te weten ‘hoe goed te doen’. Graag begeleid en ondersteun ik je in het proces van groei.

Waar woorden vast-lopen laat je lichaam gewaar-worden en voelen

Geraakt worden door een aanraking en door woorden zet aan tot een bewegen van binnenuit, vanuit je gevoel. Door de massage durf en kun je dichtbij jezelf komen, jezelf onderzoeken en luisteren naar je eigen ik. Voelen heeft een heel andere energie dan woorden. Vaak zijn de woorden die uitgesproken worden niet congruent met wat iemand echt voelt. Met woorden kan iemand zichzelf ‘voor de gek’ houden, met echt voelen lukt dat niet. Om jezelf dat te geven wat je nodig hebt in het leven, is het belangrijk dat voelen, denken en spreken congruent zijn.

COUNSELING

Counseling kan nuttig zijn voor iedereen die een steuntje nodig heeft in een moeilijke periode. We kennen het allemaal wel..…. periodes in je leven waarin je moeilijke gebeurtenissen en de daarmee verbonden gevoelens ervaart, die onoplosbaar lijken. Als de onrust te groot wordt en je komt er alleen niet uit, is het fijn wanneer iemand je helpt om gedachten en gevoelens op een rijtje te zetten en te ordenen. Dit kan leiden tot andere inzichten en een daarmee samengaande positievere kijk op bepaalde problemen.

Het doel van counseling is jou te helpen helderheid te scheppen in je gedachten en gevoelens zodat je zelf beslissingen kunt nemen en eventueel belangrijke veranderingen in je leven kunt doorvoeren en met het vinden van eigen antwoorden om daarmee meer grip te krijgen op je eigen leven en de balans terug te vinden. Ik kan je helpen jezelf beter te ontdekken.

Een voorbeeld hiervan is het ontdekken van je kwaliteiten en talenten, sterke/zwakke kanten, normen en waarden en prioriteiten. Met deze kennis kun je vervolgens verantwoordelijkheid nemen en zelf overgaan tot actie. Counseling is vaak geen gemakkelijk proces. Dit komt doordat we de diepte inwerken. Er wordt gepraat over onderwerpen waar mensen zich ongemakkelijk bij (kunnen) voelen en die ze in het dagelijks leven meestal wegstoppen. Toch blijkt het heel vaak een opluchting te zijn om ideeën en gevoelens uit te spreken. Het biedt de mogelijkheid om op verschillende manieren naar je leven te kijken en te onderzoeken of er andere manieren zijn om met problemen om te gaan. Door je eigen onderbewuste processen zul je jezelf beter herkennen in je eigen gedrag en zo zal er meer balans in je leven komen. Bij counseling staat het bieden van een luisterend oor centraal.

COACHEN

Bij coaching wordt net zoals bij counseling een luisterend oor geboden. Het verschil is dat een coach ondersteunt bij de ontwikkeling van talenten, aanspoort tot actie en helpt bij het verwezenlijken van je dromen.

De focus wordt gelegd op het opdoen van succeservaringen, gedachten onderzoeken, gedrags-veranderingen in werking zetten en het veranderen van gewoontes en omgeving etc., ruimte creëren voor oplossingen en die in de praktijk, het dagelijkse leven uit te proberen.

COACHEN BIJ HSP

Coaching en begeleiding van hoogsensitieve mensen (HSP-ers) verdient een hele andere aanpak omdat zij in staat zijn om subtiele signalen en prikkels uit hun omgeving op te pikken, waar anderen niets van opmerken. In feite zijn hoogsensitieve mensen dus gevoeliger voor zintuiglijke prikkels en de innerlijke verwerking ervan kost meer tijd en energie dan bij de meeste andere mensen. De factoren die hierin meespelen zijn o.a. de hersenen, het zenuw – en hormoonstelsel en de zintuigen. Hoogsensitiviteit is een eigenschap welke in vele aspecten tot uiting kan komen. Iedere hsp-er is uniek. Hsp-er zijn heeft beslist veel voordelen. Maar wanneer iemand zich niet bewust is van zijn/haar hoogsensitiviteit, zullen de positieve kwaliteiten niet goed tot hun recht komen en zal er een disbalans ontstaan tussen beleving en gevoel. Je eigen hoogsensitiviteit in kaart brengen en advies en begeleiding hierover te krijgen, zal veel rust brengen.

15 tot 20% van de wereldbevolking is hoogsensitief (bron: wetenschappelijk onderzoek Amerikaanse psycholoog E. Aaron). Je zult dus vaker samenleven en contact hebben met mensen die niet hoogsensitief zijn. Dit kan soms leiden tot onbegrip tussen mensen. Het besef dat jijzelf of een naaste hoogsensitief is, is erg belangrijk om op een fijne, begripvolle en positieve manier met elkaar om te gaan. Wil je graag meer weten over hoogsensitiviteit en de manier waarop je hier op een positieve manier mee om kunt gaan? Of je wilt je hoogsensitief kind beter begrijpen? Dan kan ik jou helpen. Zelf ben ik ook hoogsensitief en als gediplomeerd coach bij hoogsensitiviteit, heb ik voldoende kennis en ervaring om jou daarin de coachen. Ik kan je leren om je hoogsensitiviteit te begrijpen, te accepteren en ik maak je bewust van de persoonlijke kracht die in jou schuilt.

Wil je graag meer weten over hoogsensitiviteit en de manier waarop je hier op een positieve manier mee om kunt gaan? Of je wilt je hoogsensitief kind beter begrijpen? Dan kan ik jou helpen. Zelf ben ik ook hoogsensitief en als gediplomeerd coach bij hoogsensitiviteit, heb ik voldoende kennis en ervaring om jou daarin de coachen. Ik kan je leren om je hoogsensitiviteit te begrijpen, te accepteren en ik maak je bewust van de persoonlijke kracht die in jou schuilt.