06 42 86 44 86 info@ireneweijers.nl

Word je bewust van de persoonlijke kracht die in jou schuilt zodat je optimaal van jouw kwaliteiten en energie gebruik kunt maken!

Het drukke leven van alledag waarin mensen nauwelijks nog tijd nemen voor zichzelf. De vele momenten van stress, oververmoeidheid en intensieve gebeurtenissen én een te grote dosis aan prikkels, brengen allerlei symptomen en klachten met zich mee. Het denken krijgt de overhand en we richten ons steeds meer op effectiviteit in plaats van affectiviteit. Overleven in plaats van bewust leven …….. We zijn niet meer in contact met onszelf en anderen waardoor we niet meer heel en compleet zijn …… we raken steeds meer in dis-balans.

Tijd om daar verandering in te brengen. Tijd om bewust te gaan staan voor je welbevinden en je gezondheid !

 De belangrijkste overweging om te kiezen voor massagetherapie of massage zijn de vele gezondheidsvoordelen en positieve effecten. De keuze voor (holistische) massagetherapie, al dan niet in combinatie met counseling of coaching, kun je maken als je lichamelijke, mentale en emotionele symptomen of klachten ervaart. Kies je voor een ontspanningsmassage dan heb je voornamelijk behoefte aan ontspanning en rust.

HOLISTISCHE MASSAGETHERAPIE

Holistisch stamt af van het Griekse woord Holos dat “heel” betekent en past bij het uitgangspunt dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een mens heeft niet alleen een lichaam maar bestaat ook uit een emotioneel, mentaal, sociaal en spiritueel deel. Al deze delen samen maken dat je bent wie je bent. Een holistische massagetherapie is een uitnodiging om met aandacht te voelen wat is en daar bij stil te staan “…laat je lichaam spreken…”.

 Het begrijpen van de kracht van je emoties en gevoelens én je lichamelijke en mentale signalen is de sleutel voor een optimale gezondheid.

Bewust of onbewust, kunnen lichamelijke klachten een uitdrukking zijn van wat er binnenin je leeft. Stress, pijn, slapeloosheid, burn-out, ziekte etc. wordt door de holistische visie benaderd (gezien) als het gevolg van een te lange disbalans of stagnatie van energie. Zo is de plek waar de klacht zich voordoet vaak niet de plek of het vlak waar de klacht is ontstaan. Massagetherapie nodigt je uit om te VOELEN hoe het is en om te luisteren naar wat je lichaam te vertellen heeft. Je eigen lichaamswijsheid is het vertrekpunt en je wordt uitgenodigd tot zelfonderzoek en bewustwording, waardoor blijvende heling mogelijk is. Bij moeilijke of pijnlijke zaken is daar vaak (onbewust) weerstand tegen. Het bewust opzoeken, onderzoeken en laten zijn van moeilijke emoties heft weerstand en stagnatie in jou op en geeft ruimte en beweging. Emoties zijn er immers om iets in beweging te zetten. Pas dan kan er werkelijk verandering, heling en genezing plaatsvinden.

COACHEN

Bij coaching wordt net zoals bij counseling een luisterend oor geboden. Het verschil is dat een coach ondersteunt bij de ontwikkeling van talenten, aanspoort tot actie en helpt bij het verwezenlijken van je dromen.

De focus wordt gelegd op het opdoen van succeservaringen, gedachten onderzoeken, gedragsveranderingen in werking zetten en het veranderen van gewoontes en omgeving etc., ruimte creëren voor oplossingen en die in de praktijk, het dagelijkse leven uit te proberen.

 COACHEN BIJ HSP

Coaching en begeleiding van hoogsensitieve mensen (HSP-ers) verdient een hele andere aanpak omdat zij in staat zijn om subtiele signalen en prikkels uit hun omgeving op te pikken, waar anderen niets van opmerken. In feite zijn hoogsensitieve mensen dus gevoeliger voor zintuiglijke prikkels en de innerlijke verwerking ervan kost meer tijd en energie dan bij de meeste andere mensen. De factoren die hierin meespelen zijn o.a. de hersenen, het zenuw – en hormoonstelsel en de zintuigen. Hoogsensitiviteit is een eigenschap welke in vele aspecten tot uiting kan komen. Iedere hsp-er is uniek. Hsp-er zijn heeft beslist veel voordelen. Maar wanneer iemand zich niet bewust is van zijn/haar hoogsensitiviteit, zullen de positieve kwaliteiten niet goed tot hun recht komen en zal er een disbalans ontstaan tussen beleving en gevoel. Je eigen hoogsensitiviteit in kaart brengen en advies en begeleiding hierover te krijgen, zal veel rust brengen.

15 tot 20% van de wereldbevolking is hoogsensitief (bron: wetenschappelijk onderzoek Amerikaanse psycholoog E. Aaron). Je zult dus vaker samenleven en contact hebben met mensen die niet hoogsensitief zijn. Dit kan soms leiden tot onbegrip tussen mensen. Het besef dat jijzelf of een naaste hoogsensitief is, is erg belangrijk om op een fijne, begripvolle en positieve manier met elkaar om te gaan. Wil je graag meer weten over hoogsensitiviteit en de manier waarop je hier op een positieve manier mee om kunt gaan? Of je wilt je hoogsensitief kind beter begrijpen? Dan kan ik jou helpen. Zelf ben ik ook hoogsensitief en als gediplomeerd coach bij hoogsensitiviteit, heb ik voldoende kennis en ervaring om jou daarin de coachen. Ik kan je leren om je hoogsensitiviteit te begrijpen, te accepteren en ik maak je bewust van de persoonlijke kracht die in jou schuilt.

Warme groet ,  Irene