06 42 86 44 86 info@ireneweijers.nl

De huid is het orgaan dat ons lichaam van de omgeving afschermt. Zij vormt de uiterlijke grens van ons stoffelijke bestaan. Via de huid komen we in directe aanraking met onze omgeving, Ze symboliseert dus het gebied van afgrenzing en contact.

Als je problemen met aanraking, massage, dus contact op je huid hebt, vraag je dan af hoe het met je vermogen tot contact en tederheid, contact met verbinding en kwetsbaarheid staat, of jij je misschien te veel afgrenst en of er iets in je dat je deze afgrenzing nodig hebt. Massage en aanraking is verbinding met je jezelf maken, met je hart.Het ‘niets voelen’ is meestal een niet-durven voelen van wat er binnenin je leeft. Want dat maakt kwetsbaar maar is tevens een afsluiting van jezelf. Een  massage-behandeling zal je helpen je afgrenzing van je jezelf en je omgeving te doorbreken en ermee in een liefdevol contact te komen.

“ …….Wat doet kwetsbaar zijn? Kwetsbaar zijn maakt kwetsbaar. Als je je kwetsbaar opstelt, nodigt dat de ander uit om zich ook kwetsbaar op te stellen en te zijn.

De kwetsbare maakt het als het ware veilig voor een ander ook de ware zelf te laten zien door kwetsbaarheid te tonen. Andersom werkt het ook, als niemand zich kwetsbaar opstelt, durft niemand kwetsbaar te zijn. Speelt iedereen de rol “Het gaat goed hoor!”. Doet zich “beter voor” om vooral niet te laten zien dat het soms even moeilijk is (of juist heel fijn), dingen lastig zijn (of juist even heel goed en lekker gaat). Je je even niet fijn voelt(of je wellicht fladdert van blijdschap).  Niet- kwetsbaarheid zwakt af, zowel de negatieve belevingen als de positieve.

Door ons niet-kwetsbaar zijn, willen of durven op te stellen, naar een ander, ontnemen we onszelf dat een ander er voor ons kan zijn.

Interessant te zien dat hoe kwetsbaarder, eerlijker en oprechter mensen met name naar zichzelf in het leven staan, hoe meer hart-tot-hart verbindingen zij met anderen in het leven kennen. Daarmee zingeving ervaren, voldoening. Er doe toen. Samen zijn. Dat waar we allemaal naar verlangen.

Hoe meer we proberen vast te houden aan een bepaald plaatje van onszelf, dat plaatje neerzetten en vooral niet delen wat ons werkelijk bezighoudt, dat wat er diep van binnen speelt, in mooie en minder mooie gevoelens en verlangens, hoe minder hart-tot-hart verbindingen met anderen we hebben. Zoeken naar zingeving, voldoening. Leegte ervaren, er niet-toe-doen. Afwijzing, alleen zijn. Angstig zijn.

Opmerkelijk omdat we leven in een samenleving die vooral gericht is op “worden” en “activiteiten doen om beter te zijn”. Dat we door deze houding massaal een belangrijke kernwaarden van iedereen , “ervoor iemand willen zijn”, negeren en dus laten liggen,  betekent feitelijk dat we onszelf tekort doen en beter welzijn ontnemen. Een welzijn van Samen Beter, voldoening, verbinden, liefde, zingeving en jezelf zijn.

Kwetsbaar, het woord alleen, roept weerstand op. Hoe mooi een verbindend kwetsbaar zijn is, hoe pijnlijker het woord. het staat zeker niet voor krachtig zijn, moedig, leiderschap en verbindend.

Het staat voor uit verbinding tredend, alleen, niet samen, instabiel. Opmerkelijk wat een woord en ook de beleving van dat woord pijnlijk teweeg brengt.

Als iemand zich om welke reden dan ook niet-kwetsbaar opstelt, kunnen we er vaak daardoor niet voor een ander zijn. En dat levert ook weer gevoelens op. Irritatie, ondankbaarheid, boos zelfs.

Kwetsbaar zijn, kwetsbaar durven zijn en kwetsbaarheid beantwoorden met kwetsbaarheid, is vooral in familie en liefdesrelaties, topsport bedrijven.

Elke vorm van toegeven aan en het zijn van kwetsbaar, loont altijd vorstelijk door meteen prachtige momenten en ervaringen te creëren.

Onvergetelijk verbindend zijn die momenten van écht hart-tot-hart contact. Samen Beter welzijn creëerend ……”.

Bron: Fer de Jong Jongert

Irene