06 42 86 44 86 info@ireneweijers.nl

Veel HSP-ers lopen tegen bepaalde issues aan wanneer ze in contact, dus in verbinding, met iemand anders komen. Vaak lopen ze met bepaalde vragen rond en durven die niet te stellen, uit angst anders te zijn dan anderen.

Het grappige is dat de anderen met dezelfde vragen rondlopen. Meer openheid zou daarom al zorgen voor meer begrip voor jezelf en de ander. Daarom wil ik in deze blog wat meer uitleg en gehoor geven aan wat bij jou als HSP-er zou kunnen leven als het gaat over verbinding en intimiteit en het uit de taboesfeer halen..

Verbinding, verbondenheid en intimiteit betekent LEVEN.

Leven is aanraken en aangeraakt worden in de breedste zin van het woord. Dit betekent dat je authentiek bent, dat je aan de ander je meest persoonlijke en ware zelf  laat zien. Je deelt je gedachten, je gevoelens en in seksueel intieme relaties ook je lichamelijke zelf. Dit eist vertrouwen in elkaar. Vertrouwen hebben in een ander is vaak niet eenvoudig. Want verbinding en intimiteit met een ander houdt ook in dat er ‘risico’s’ aan kunnen zitten. Deze risico’s zijn vaak  angsten. Deze angsten leven niet alleen bij HSP-ers, maar ook bij niet HSP-ers.

Als HSP ben je van nature ontwikkeld om risico’s zeer behoedzaam van alle kanten te bekijken voor je handelt. Dus ook de risico’s. Van de andere kant hebben HSP-ers wel een grote behoefte aan diepgang en echte verbinding met zichzelf en met een ander. Allemaal hebben we dat verlangen naar verbinding en intimiteit op een dieper, intuïtief  niveau, zelfs als dat verlangen af en toe overheerst wordt door angst.

In je onbewuste zitten veel van je angsten verborgen. Het onbewuste houdt, voor een deel, de ideeën en herinneringen vast die we zijn vergeten maar die we zouden kunnen oproepen als we dat zouden proberen. Hier zitten ook die ervaringen die we op zo jonge leeftijd hebben opgedaan dat we ze niet konden beschrijven, maar die bij ons terugkomen door middel van symbolen in dromen en lichamelijke ‘herinneringen’ of reacties. De taal van het onbewuste.

Je hechtingservaringen ontwerpen je persoonlijkheid en fysiologie. Negatieve jeugdervaringen zorgen vaak voor relatieproblematiek, zowel in sociale relaties als in intieme partnerrelaties. Een moeizame band met een ouder heeft gevolgen voor het vermogen om intieme (-re) banden aan te gaan. HSP-ers hebben gemiddeld vaker een voorgeschiedenis van een negatieve hechtingservaring (onveilige hechting) omdat hun hoogsensitiviteit vaak niet herkend en begrepen is,  dan niet HSP-ers. Door je hoogsensitiviteit kan dat ingrijpender zijn en meer gevolgen hebben.

Om te leren zeilen is het niet genoeg om erover te lezen. Je zult uiteindelijk naar het water moeten gaan om een boot te water te laten.

Om angst voor verbinding en intimiteit te overwinnen zul je uiteindelijk een (liefdes, vriendschap, therapeutische) relatie aan moeten gaan en het risico moeten nemen om eerlijk, authentiek en kwetsbaar te zijn. Als iemand zegt ‘wat ik voel’ blijkt vaak ‘wat ik denk’ te zijn, en de volledige waarheid over wat ze voelen hebben ze bijna nooit verteld uit angst zichzelf bloot te geven. Mensen die bang zijn voor intimiteit kunnen bijzonder prikkelbaar en kritisch zijn, omdat het de voor hun  beste verdediging is, waarmee ze zichzelf eigenlijk tekort doen.

Veel HSP-ers hebben geen of weinig besef van hun hoogsensitiviteit én hun angsten voor verbinding en intimiteit.  Innerlijk werk, massagetherapie (lichaamsgericht werk), betekent dat je je gaat verdiepen in jezelf. Het gaat dus vooral om * Specifieke (zelf-) kennis ( ook je blinde-vlekken), *Inzichten en het toepassen daarvan op je persoonlijke situatie. * Ervaringen in een nieuw kader plaatsen, * Emotionele wonden helen, * Balans vinden tussen actie in de buitenwereld en je terugtrekken in de binnenwereld. Iedere HSP-er is uniek en mijn werkwijze is daarom ook maatwerk.

Hsp-ers zijn bijzonder goed toegerust om hun onzekerheden in zekerheden te veranderen en hun angsten in vertrouwen. Het kost tijd en een aanzienlijke hoeveelheid werk en reflectie. Tijdens zo’n proces kan ik je genoeg wegwijzers aanreiken die je zullen helpen.

Wat zijn dan die (universele) angsten die je behoorlijk in de weg kunnen zitten?

8 redenen voor angst voor verbinding en intimiteit

  • Angst voor blootgeven en afwijzing
  • Angst voor woedeaanvallen en conflicten
  • Angst voor verlating en verlies
  • Angst voor verlies van controle
  • Angst voor iemands ‘val-aan-en-vernietig’ impulsen (ook angst voor je eigen driften)
  • Angst om overspoeld te worden en/of te worden gecontroleerd en om onvoldoende ruimte te krijgen van anderen
  • Bindingsangst (met name HSP-ers)
  • Angst om een hekel te hebben aan de ander vanwege kleine irritaties, angst voor prikkelbaarheid of een kritische houding tegenover het gedrag van anderen (met name HSP-ers)

Omdat ik zelf ook hoogsensitief ben komen er veel hoogsensitieven in mijn praktijk. Sommigen hebben angst en soms zelfs weerstand en verzet om zich te laten masseren. Deze angst is vaak gebaseerd vanuit hechtingsproblematiek zoals in deze blog kort beschreven.  Massage is immers verbinding. Verbinding met zichzelf en met de masseur. Verbinding is openheid, blootgeven (letterlijk en figuurlijk), kwetsbaar en krachtig durven zijn, en juist daar zit de angst in. Angst is van grote invloed op je dagelijks leven. Deze angsten te ontmantelen en aan te kijken zijn van grote positieve waarde op je gezondheid en een gelukkiger leven!

Mijn eigen zoektocht, ontdekkingsreis en bewustwording gedurende mijn hele leven tot nu toe, heeft mij gebracht waar ik nu sta. Het overgrote deel sta ik in mijn kracht en geniet ik veel van mijn hoogsensitiviteit!  Mijn weg zal niet anders zijn (geweest) dan bij jou/anderen. Ook ik heb veel beren, hobbels, dalen zien verschijnen en hiermee moeten dealen.  Kwetsbaarheid begint met moed. Moed om er te zijn en jezelf te laten zien!

Verbinding is vertrouwen en liefde en niet eenzaamheid en angst. 

Kies de weg van liefde, vertrouwen, verbinding en overvloed. Ik heb het ook gedaan en het is magisch!

Irene