06 42 86 44 86 info@ireneweijers.nl

Graag deel ik een rakend fragment, een rode draad, uit het leven van een lieve vrouw. Van haar heb ik de toestemming om dit te mogen delen.Het is een rode draad die bij veel vrouwen en mannen van invloed is en is geweest op hun leven.  De invloed die het fysiek, mentaal en emotioneel heeft en daardoor ook in relaties en werk. Gemiste aanrakingen zorgen voor geblokkeerde corresponderende gebieden in je lichaam, die weer van invloed zijn op je voelen, denken, spreken en handelen.  Het helen van de invloed van ‘gemiste aanrakingen’ zorgt ervoor dat je je leven en gezondheid kunt verrijken. De helende kracht van aanraken….

“ Aanraken verrijkt je leven”

“…..Ondanks het feit dat ik een schijnbaar zorgeloze jeugd heb gehad loopt een gevoel van alleen zijn, me anders voelen als een rode draad door mijn leven.Er werd voor mij gezorgd, ik mocht spelen en had alles wat mijn hartje begeerde op materieel gebied, maar een knuffel of aanraking was niet iets vanzelfsprekends omdat mijn ouders dit nooit geleerd hadden van thuis uit.  Dit verlangen was het sterkst na een ruzie of woordenwisseling. Geen troosten, goedmaken, maar dealen met het spanningsveld dat hierdoor ontstond.

Ondanks mijn voornemen het anders te doen, was het in mijn eigen huwelijk niet anders. Ik wilde alleen maar gezien en gehoord worden. Ik zocht de oorzaak buiten mijzelf, maar alle wegen liepen dood. Ik was onzichtbaar. Niemand begreep mij. Ik kon geen kant meer op. Totdat ik eindelijk die reikende hand vastpakte als een laatste strohalm. Een nieuwe weg, de weg naar mezelf. Via energetisch en emotioneel lichaamswerk kwamen er verschillende soorten massages op mijn pad. Door aanraking landde ik weer in mijzelf en op deze aarde. Ik leerde mijzelf steeds beter kennen zowel op lichamelijk, emotioneel als mentaal niveau. Door mijn passie voor dansen ook weer op te pakken durfde ik mezelf steeds meer te laten zien en ontmoette ik mijzelf in de ogen van de ander. Ik stond mijzelf toe er helemaal te mogen zijn. Ik werd niet alleen zichtbaar voor anderen maar nog belangrijker, voor mijzelf. Dit verliep niet vlekkeloos maar ging met vallen en opstaan, maar terug kon en wilde ik niet meer.

Keuzes maken is lang niet altijd gemakkelijk geweest. Er waren zoveel zijwegen met ieder hun eigen verlokkingen. Ik heb er aan velen geproefd, teleurstellingen verwerkt, maar ben daardoor ook gegroeid en heb overal een souvenir van meegenomen in mijn rugzak. Alleen datgene wat voor mij werkte en waar ik blij van werd. Dit heeft ook veel chaos veroorzaakt in mijn hoofd, waardoor de weg mistig werd en ik het spoor regelmatig bijster was. Dagelijks mediteren heeft mij hierin rust en helderheid gegeven. Door aanraking heb ik de weg naar mezelf gevonden.

Aanraking geeft ook verbinding met de ander waardoor ik gemerkt heb dat ik niet alleen sta in hoe ik mezelf en de wereld om me heen ervaar. Dit bemoedigt en stimuleert me om dit door te geven aan anderen…….”

Voelend aanwezig zijn. Hoe dieper je voelt, hoe dieper je leeft.

Liefdevolle aandacht voor jezelf vormt de eerste stap tot het krijgen of geven van liefdevolle aandacht van of aan anderen.  Mijn holistische en energetische behandelingen, de aandacht en intenties die ik in mijn massages leg, zorgen ervoor dat die delen in jou geheeld kunnen daar waar je jezelf kwijt bent geraakt. Stapje voor stapje, opnieuw verbinding  maken in en met jezelf.

Warme groet, Irene