06 42 86 44 86 info@ireneweijers.nl

Laat de liefde niet zwijgen.

Het 4e chakra :

Met zijn doel liefde en evenwicht. Met de levensgebieden liefde, evenwicht, liefde voor zichzelf, relaties, intimiteit, naar buiten treden en opnemen.Met zijn gerichtheid zelfaanvaarding en acceptatie van anderen. Met zijn grootste demon VERDRIET.

Het ontwikkelen van een goed functionerend hartchakra vindt plaats tussen 4-7 jaar. De taken die erbij horen zijn het vormen van relaties met leeftijdsgenoten en familie, het ontwikkelen van de persona.  Het basisrecht om te beminnen en bemind te worden.Het 4 chakra, het hartchakra met zijn mooie kleur groen. Evenwichtige kenmerken van een goed werkend hartchakra zijn: meedogend, liefdevol, empatisch, houdt van zichzelf, altruїstisch, vreedzaam, evenwichtig en heb je een goed afweerstelsel.

Liefde is in mijn ogen de draaiende kracht in het leven. Liefde kent ook vele vormen. Liefde is het hoogste doel in het leven. Om de liefde ..daar draait het om in het leven. Wat zouden we zijn zonder liefde? Liefde maakt ook kwetsbaar. Liefde kan pijn doen en verdriet opleveren. Het voelen van verdriet en pijn kan angst oproepen. Met als gevolg dat we ons gaan sluiten voor de liefde.

In de ontwikkelingsfase van ons hartchakra is bevestigende affectie door onze ouders/opvoeders cruciaal om vol zelfvertrouwen open te staan voor het ontvangen en geven van liefde. Dat we krachtig en evenwichtig worden om met tegenslag en verdriet te kunnen omgaan. Al van generatie op generatie is deze bevestigende affectie, de aanraking, door omstandigheden niet of niet voldoende aanwezig geweest, met als gevolg dat het hartchakra zich is gaan sluiten. Het basisrecht van het hartchakra is dan beschadigd, verwond of verzwakt.  Deze verwondingen zijn van het grootste belang, omdat zowel het karakter als de ziel gewond raken, omdat het zowel het lichaam als de geest treft. Dit heeft een krachtige uitwerking op de kern van onszelf en zal op volwassen leeftijd nog diepgaand doorwerken. Geef jezelf de liefde om te helen.

We leven in een cultuur die door macht, geld en status gedreven en geobsedeerd wordt. Het openstaan voor de liefde, zowel in relaties als in de omgang met anderen, is minder belangrijk geworden. We durven nog weinig van onszelf te laten zien. Echte verbinding met zowel onszelf als met een ander, vinden we moeilijk. Mensen met een gesloten hartchakra vinden het ook moeilijk om langdurige, betekenisvolle relaties aan te gaan en te onderhouden. Want diepgang is verbinding. Wanneer er verbinding met de ander ontstaat, wanneer ze hun kwetsbare ik blootgeven, ontstaat er vaak een schrikreactie. Een reactie vanuit angst, want kwetsbaar zijn kan verdriet en pijn opleveren en dat voelt niet fijn. We hebben vaak niet geleerd hoe met deze emoties om te gaan. Een diepe kwetsuur in het ontvangen en geven van liefde leidt er vaak toe dat iemand uitsluitend uitgaat van de slechte intenties van zijn medemens en zal zich daardoor nooit kunnen verbinden, met als gevolg een kille en afstandelijke houding.

Er is zoveel winst te behalen wanneer je kunt en durft open te staan voor de liefde in al zijn facetten en vormen. Met mijn in mijn hart zie en ervaar ik in mijn werk en persoonlijk leven dat er heel veel mannen, vrouwen en kinderen zijn, die hiermee worstelen. Die bang zijn voor een liefdevolle aanraking en voor de liefde in het algemeen.  Die zich openen en sluiten. Die zichzelf laten zien en weer wegvluchten. Die aantrekken en afstoten uit angst. Hoe verwarrend en moeizaam is dat op de eerste plaats voor jezelf. Hoe verwarrend en moeizaam is dat voor de ander. Hoeveel impact heeft dat op je gezondheid.

De weg naar liefde is weggaan op het pad van angst. De weg naar liefde is weggaan op het pad van wantrouwen en kiezen voor vertrouwen. De weg naar liefde is weggaan op het pad van eenzaamheid en kiezen voor verbinding. De weg naar liefde is weggaan op het pad van geld, macht en status. Dat is bewustwording dat liefde het krachtigste goed is om te leven in overvloed op alle levensgebieden.

Aanraking via massage is een zachte en liefdevolle helingsvorm om je hartchakra, je hartenergie te openen. Want dat is toch het mooiste en belangrijkste in het leven; het doel van liefde en evenwicht.

Laat de liefde niet zwijgen…….. Laat de liefde praten !

Irene