06 42 86 44 86 info@ireneweijers.nl

Helen versus genezen

In dit blog wil ik graag het verschil tussen helen en genezen wat duidelijker maken.Dat helen en genezen los van elkaar staan maar tevens ook zeer nauw met elkaar verbonden zijn. Dat helen, healen, een groot verschil maakt in je leven, hoe iemand in zijn ‘vel zit’ en hoe groot de invloed op je gezondheid in zijn algemeen is.  In het verleden heb ik ook gezondheidsklachten gehad. Medicatie was niet de oplossing. Helen was wel de oplossing, een blijvende oplossing. Heling van binnenuit wat heeft gezorgd voor een goede gezondheid en om de juiste keuzes te maken om het leven te leiden waar ik naar verlangde. Door mijn eigen ervaringen en de ervaringen bij mijn cliënten/coachees in mijn praktijk , wil ik dat heel graag delen.

Het zou in de preventieve gezondheidszorg een enorme stap vooruit zijn als iedereen zich regelmatig bij een healer zijn energieveld in balans liet brengen.

Helen, healing, is een natuurlijk proces dat in ieders vermogen ligt.  Helen gaat dieper dan genezen en gebeurt altijd van binnenuit. Helen is als het ware het in de tegenwoordige tijd zetten van oude patronen en problemen. De gebeurtenissen vonden in het verleden plaats, maar de overlevingsstrategieën en de daarbij behorende overtuigingen zijn vast gaan zitten en functioneren in het heden.

Overlevingsstrategieën zijn nuttig maar kunnen op den duur ook belemmerend werken. Deze belemmeringen kunnen inzichtelijk gemaakt worden en geheeld worden, zodat de energie weer beschikbaar komt voor het heden. Zo kun je weer heel worden. Heel zijn betekent dat alle aspecten van ons als één geheel samenwerken. Het bijzondere is dat je daar niet alleen de klacht mee behandelt maar ook de oorzaak aanpakt, hoe ver die ook in het verleden ligt. Tijdens heling, healen, kan het ‘psychologische waarom’ achterhaald worden en dat is de meest waardevolle weg naar heling. Het pakt het verstoorde evenwicht aan waarvan de symptomen het gevolg zijn. Een verbetering van alleen leef- en eetgewoontes is niet voldoende voor een blijvende genezing van kwalen die reeds lang bestaan. Een speciaal dieet of elke dag vijf kilometer hardlopen zorgen er niet voor dat je je goed voelt als je gezondheid onbewust en negatief wordt beïnvloedt door de onwillekeurige gedachte dat je niet goed genoeg bent.

De vaak verborgen aspecten van iemands leven zoals die in verband staan met ziekte of andere nare gebeurtenissen, komen door het helingsproces bij elkaar. Ieder mens moet zonder te oordelen met symptomen ‘in conclaaf’ gaan zodat je de unieke taal van je lichaam leert begrijpen. Uiteindelijk weet alleen jij waar de boodschap precies over gaat. Er op te leren vertrouwen dat de ziel via de ingenieuze wijsheid van het lichaam met symptomen de aandacht wil trekken. Het ‘wegmoffelen’ van symptomen met ‘herstel’ van buitenaf verhindert om die delen in je zelf en het leven te helen die aandacht nodig hebben en verandering behoeven. Alles wat we beleefd, gevoeld en gedacht hebben, wordt ergens in ons energiesysteem opgeslagen. Als het niet van tijd tot tijd geordend wordt, gaat het systeem trager reageren en kan het vastlopen. Je kunt (pas) van klachten afkomen als je begrijpt hoe het is ontstaan en als dat geheeld wordt.

Iedereen beschikt over en vermogen in zichzelf om een bijdrage te leveren aan zijn/haar eigen genezingsproces.  Maak dat vermogen wakker!  Zelf de intrinsieke motivatie hebben om een mentale verandering te willen doormaken is van groot belang om actief deel te nemen aan je heel-wordingsproces. Genezen is wat we de artsen vragen om te doen. Gewoonlijk bestaat dat uit een uitwendige behandeling, medicijnen of een operatie die worden gebruikt om symptomen te laten verdwijnen ofte verhullen.  In acute gevallen is dat zeker ook noodzakelijk. Maar een uitwendige behandeling pakt niet noodzakelijkerwijs die factoren aan die in de eerste plaats aan die symptomen hebben bijgedragen. Het is als onkruid wieden maar niet de wortels verwijderen.  Vaak laten symptomen zich dan ook nadrukkelijker horen.

“…Unexpressed emotions will never die. They are buried alive and will come forth later in uglier ways….” (Siegmund Freud)

Om terugkeer van symptomen te voorkomen is het belangrijk om tijdens een genezingsproces ook het helingsproces wakker te maken. Dat je deze twee processen hand in hand laat gaan. Symptomen, klachten, ziekte, belemmeringen kunnen vanuit het holisme en metafysica (voorbij het lichamelijke naar de mentale oorzaak gaan) bekeken worden om zo de rode draad te ontdekken. Tijdens mijn massagebehandeling en sessies met de intrinsieke motivatie van deze persoon wordt het helings- en bewustwordingsproces in gang gezet en kan er worden geheeld. Wat er in iemands verleden is gebeurd en heeft bijgedragen tot symptomen, kan niet in een keer worden geheeld.  De dagelijkse ervaringen in het NU, die zich in vastzittende en belemmerende energie manifesteren en je energieveld bevuilen, dienen daarom ook regelmatig in balans gebracht te worden. Zo kan de energiestroom, je levensenergie, op een natuurlijke en met zo weinig mogelijk obstakels blijven stromen en kan het zelf genezend vermogen geactiveerd worden.

Bij massagebehandelingen en healing gebruik ik mijn handen om de helende energie door te geven om jouw energie weer in goede banen te leiden. Ik werk dan op energetisch niveau. Het is mijn passie en mijn missie om iedereen te laten ervaren, voelen en beleven, hetgeen ik dagelijks ervaar, om zich zo lekker en gezond mogelijk te voelen.

Heling zorgt voor een verandering van angst, boosheid, weerstand, schuld en wrok naar compassie, liefde, vreugde, vertrouwen. Leven vanuit deze prachtige gevoelens en emoties zorgen voor een leven vanuit innerlijke vrede, dankbaarheid, overgave en geluk. Heling van binnenuit is het voeden van ziel, geest én lichaam en luisteren naar ziel, geest en lichaam.

Ik gun het iedereen van harte.  Het zo ontzettend mooi!

Liefdevolle groet, Irene