Counseling

Counseling/gesprekstherapie kan nuttig zijn voor iedereen die een steuntje nodig heeft in een moeilijke periode.

We kennen het allemaal wel: periodes in je leven waarin je moeilijke gebeurtenissen en de daarmee verbonden gevoelens ervaart, die onoplosbaar lijken. Als de onrust te groot wordt en je komt er alleen niet uit, is het fijn wanneer iemand je helpt om gedachten en gevoelens op een rijtje te zetten en te ordenen. Dit kan leiden tot andere inzichten en een daarmee samengaande positievere kijk op bepaalde problemen.

Doel

Het doel van counseling is jou te helpen met het vinden van eigen antwoorden en daarmee meer grip te krijgen op je eigen leven. Ik kan je helpen jezelf beter te ontdekken. Een voorbeeld hiervan is het ontdekken van je sterke/zwakke kanten, normen en prioriteiten. Met deze kennis kun je vervolgens verantwoordelijkheid nemen en zelf overgaan tot actie. Counseling is vaak geen gemakkelijk proces. Dit komt doordat we de diepte inwerken. Er wordt gepraat over onderwerpen waar mensen zich ongemakkelijk bij (kunnen) voelen en die ze in het dagelijks leven meestal wegstoppen. Toch blijkt het heel vaak een opluchting te zijn om ideeën en gevoelens uit te spreken. Het biedt de mogelijkheid om op verschillende manieren naar je leven te kijken en te onderzoeken of er andere manieren zijn om met problemen om te gaan.

Counseling/gesprekstherapie is geschikt bij algemene levensproblemen, maar niet geschikt in crisissituaties.
 

Extra aandacht en zorg voor jezelf